Zawody klubowe

Wszystkie zawody dzienne rozpoczynają się o g. 9.00,
zapisy w dniu zawodów na poszczególne konkurencje w godzinach 8.30 – 12.00

Wszystkie zawody nocne rozpoczynają się o g. 17.00,
zapisy w dniu zawodów na poszczególne konkurencje w godzinach 16.30 – 18.00

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w w/w zawodach przypominając jednocześnie:

„Postępowanie w sprawie przedłużenia licencji wszczyna się na wniosek złożony przez osobę ubiegającą się, która posiada licencję zawodniczą PZSS w roku poprzedzającym, jest członkiem klubu sportowego posiadającego licencję klubową PZSS, oraz udokumentuje udział we współzawodnictwie sportowym w roku poprzednim, w nie mniej niż 4 startach w dyscyplinie. Jeżeli zawodnik uczestniczy we współzawodnictwie sportowym w więcej niż jednej dyscyplinie dokumentuje dodatkowo nie mniej niż po 2 starty w każdej z tych dyscyplin.”

Komunikaty z zawodów są przekazywane do właściwych Komend Wojewódzkich Policji.

Na każdych zawodach zapewniamy miłą atmosferę, profesjonalną obsługę, poczęstunek, nagrody i dyplomy.