Krakowski Klub Sportowy ARSENAŁ - klub strzelecki, zawody strzeleckie, szkolenia do patentu strzeleckiego

Regulamin płatności online

I. Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży karnetów do Klubu za pośrednictwem strony internetowej.

Klub – Krakowski Klub Sportowy – Arsenał, Kraków, ul. Tadeusza Ptaszyckiego 4 31-979 Kraków. Dane rejestrowe – NIP 9452030843, REGON 120027820. Strona internetowa: www.kksarsenal.pl. E-mail: klub@kksarsenal.pl. Reklamacje: przelewy24@kksarsenal.pl.

Firma – Rezultaty24.pl sp. z o.o. 31-752 Kraków, ul. K. Makuszyńskiego 15 Paw. 3a. Dane rejestrowe – NIP 6783182870, REGON 385032668. Strona internetowa: www.rezultaty24.pl; zawodnik.rezultaty24.pl. E-mail: info@rezultaty24.pl. Reklamacje:  reklamacje@rezultaty24.pl

II. Postanowienia

1. Umowa sprzedaży rezerwacji na wydarzenia sportowe pomiędzy Kupującym a Klubem następuje za pośrednictwem Firmy, zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na zawody sportowe:

  • zarejestrowania się na stronie internetowej Firmy zawodnik.rezultay24.pl poprzez wypełnienie formularza, w którym należy wpisać: imię i nazwisko, adres e-mail, przynależność do klubu sportowego, numer licencji zawodniczej;
  • złożenia przez Kupującego zamówienia on-line poprzez skorzystania z formularza zawartego na stronie internetowej Firmy,
  • uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line za pomocą systemu Przelewy24,
  • otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu Przelewy24.

2. Przed skorzystaniem z procesu zakupu rezerwacji na zawody sportowe, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem Serwisu Rezultat24.pl znajdującym się na stronie internetowej rezultaty24.pl, który dostępny i wymagany do akceptacji jest przy rejestracji w platformie rezultaty24.pl. Korzystanie z serwisu oraz dokonanie płatności przez Internet jest równoznaczne z akceptacją jego treści.

3. Kupujący ma możliwość płatności online przez system Przelewy24 (link do regulaminu: https://www.przelewy24.pl/regulamin).

4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.

5. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem  poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła sprzedaż usług w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega ewidencji w kasie fiskalnej, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

6. Ceny rezerwacji na zawody sportowe Klubu zwolnione są podmiotowe z podatku VAT.

7. Zakupiona rezerwacja zostanie zatwierdzona zaraz po zaksięgowaniu wpłaty przez Przelewy24, co skutkuje możliwością jej wydrukowania z platformy Firmy – zawodnik.rezultaty24.pl. 

8. Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Klub informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie Przelewy24 i wpływie środków na rachunek Przelewy24.

9. W celu otrzymania faktury Kupujący powinien zgłosić ten fakt droga elektroniczną. Zgłoszenie można przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres klub@kksarsenal.pl, podając dane do faktury. Faktura zostanie przesłana zwrotnie drogą elektroniczną.

10. Klub zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

III. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje należy kierować do Firmy – rezultaty24.pl. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@rezultaty24.pl lub bezpośrednio do Klubu (sprzedającego) na adres poczty elektronicznej: przelewy24@kksarenal.pl

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

  • dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu rezerwacji,
  • datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji,
  • opis przedmiotu reklamacji.

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 7 dni od momentu jej zgłoszenia.

4. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w poczcie elektronicznej.

IV. Zgody

1. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Klub danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży rezerwacji na wydarzenia sportowe, a także w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Klub.

2. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).

3. Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania w siedzibie Klubu.

V. Pozostałe

1. Klub świadczy usługi sprzedaży rezerwacji organizowane przez siebie wydarzenia w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.

2. O planowanej zmianie Regulaminu płatności on-line klub poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając na stronie kksarsenal.pl w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba że, Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.

3. Wszystkie informacje na temat cennika oraz dane kontaktowe opublikowane są na stronie kksarsenal.pl. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.

4. Niniejszy Regulamin płatności on-line dostępny jest na stronie internetowej Klubu.

Kraków 22 grudnia 2020 r.

Jak oceniasz przydatność tego wpisu?

Kliknij aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Ilość głosów:

Na razie nikt nie ocenił. Bądź pierwszy!

Skoro wpis okazał się przydatny...

Obserwuj nas w mediach społecznościowych!

Przykro nam, ze ten wpis nie był dla Ciebie pomocny.

Pozwól nam to poprawić!

Jak możemy go ulepszyć?