Patent Strzelecki

Termin egzaminów na Patent Strzelecki należy szukać na stronie Małopolskiego Związki Strzelectwa Sportowego mzss.pl zakładka kalendarz.

Nazwa wydarzenia EGZAMIN NA PATENT STRZELECKI, Organizator: MZSS, Miejsce: Pasternik

 

Chcą przystąpić do egzaminu należy przed egzaminem wykonać poniższe czynności:

  1. wypełnić i wydrukować z portalu PZSS wniosek o patent,
  2. dokonać rejestracji na egzamin za pośrednictwem systemu informatycznego portal.pzss.org.pl
  3. dokonać opłaty za egzamin wyłącznie przez portal PZSS, po zalogowaniu na swoje konto
  4. zapisać się na egzamin przez portal.pzss.org.pl , z własnego konta, osoby nie zarejestrowane przez portal (zapisane) na egzamin nie będą mogły uczestniczyć w egzaminie,
  5. na egzamin należy przynieść: wypełniony wniosek (wydrukowany z portal.pzss.org.pl) na patent, wypełnioną kartę zgłoszenia oraz dokument tożsamości,
  6. na egzaminie obowiązuje rejonizacja tzn. na egzaminie na strzelnicy Pasternik, mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zamieszkałe w Małopolsce,
  7. z pytaniami należy zwracać się do Kierownika klubu.

 

W celu uniknięcia pojawiających się pytań, proszę przed kontaktem z Kierownikiem klubu zapoznać się z instrukcją zamieszczona poniżej:

 

Skrócona instrukcja – egzamin na patent strzelecki v.0.2

 

 

Aktualizowano 29-10-2018:

Dodano:

Wniosek o nadanie patentu strzeleckiego – w formie wydruku należy przedłożyć do podpisu kierownikowi klubu celem potwierdzenia członkostwa oraz odbycia stażu w klubie. Należy również uzyskać Orzeczenie lekarza medycyny sportowej o stanie zdrowie umożliwiającej uprawianie sportu strzeleckiego.

  1. Lekarz medycyny sportowej – dla osób powyżej 21 roku życia
  2. Lekarz medycyny sportowej lub lekarz medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży do 21 roku życia – dla osób do 21 roku życia.

 

 

 

Materiały z którym warto się przyjrzeć przy przygotowywaniu się do patentu to między innymi: patentstrzelecki.eu