Licencje 2020

Aktualizacja 2019-11-03

Szczegółowa instrukcja krok po kroku jak należy przygotować, a następnie dostarczyć do klubu wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej na rok 2020.

Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego – POBIERZ

Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim – POBIERZ

 • KROK 1 -zapoznaj się z opłatami

Lista opłat na rok 2020

 • Składka członkowska KKS Arsenał
300 zł
 • Składka członkowska na rzecz MZSS
10 zł
 • Opłata za wydanie licencji PZSS
50 zł
 • KROK 2 – pobrać i wypełnić wniosek

Wniosek należy pobierać i wypełnić. W celu usprawnienia procesu wewnątrz klubu prosimy o czytelne wypełnienie wniosku.

Zmodyfikowany wniosek, który można wypełnić elektronicznie – POBIERZ

Wniosek powinien zawierać informacje:

 1. Określenie dyscypliny – proszę o zaznaczanie znakiem X
 2. Numer patentu – można odczytać po zalogowaniu się do portal.pzss.org.pl  menu Licencje i Patenty
 3. Numer licencji
 4. PESEL
 5. Nr. Telefonu
 6. Nazwisko i imię
 7. Wykaz startów – wymagane dla pierwszej dyscypliny 4 każda następna po 2 starty

Tabela wykaz startów (wpisujemy starty tylko z roku 2019):

 • Nazwa zawodów
 • Data zawodów
 • Miejsce zawodów
 • Zaznaczyć dyscyplinę znakiem X
 • Zawody w kalendarzu PZSS / WZSS – wszystkie zawody organizowane przez nasz klub KKS Arsenal znajdują się w kalendarzu WZSS (Wojewódzki Związek Strzelectwa Sportowego)

Do zlokalizowania swoich startów,  można skorzystać z systemu rezultaty24.pl – system Rezultaty posiada zewidencjonowane tylko zawody klubowe KKS Arsenał.

Wypełniony, podpisany wniosek, zeskanuj do pliku PDF, jako nazwę pliku zastosuj numer licencji oraz znacznik -W

Przykład nazwy pliku:  53116-W.pdf

 • KROK 3 – portal PZSS

Zalogować się do systemu portal PZSS  – portal.pzss.org.pl

Kilka prostych działań:

 • wybieramy menu – Licencje i patenty
 • wybrać funkcje – Złóż wniosek
 • zaznacz dyscypliny do przedłużenia P K S ( w portalu jest opis Wybierz zakres broni )
 • sprawdź swoje dane osobowe
 • zaznacz oświadczenie, (Oświadczam, że uprawiając sport strzelecki nie byłem karany dyscyplinarnie za wykroczenia przeciwko przepisom obowiązującym w sporcie strzeleckim)
 • potwierdź – Złóż wniosek
 • sprawdź w menu: Wnioski – licencje zawodnicze czy pojawił się wpis Licencja zawodnicza na rok 2020 posiada status Złożony
 • KROK 4 – Wnieś opłatę na konto KKS Arsenał

Wnieś wszystkie opłaty łącznie ( 360zł ) przelewem bankowym na konto KKS Arsenał.

Tytuł płatności przelewu proszę opisać: Licencja2020–( tu podać nr licencji )
( przykład: Licencja2020–53168 )
 
Na rachunek bankowy KKS Arsenał: 61 1050 1445 1000 0023 6454 0787

Potwierdzenie przelewy w formacie pliku PDF zapisz na swoim dysku, zalecamy, by nazwa pliku posiadała numer licencji, oraz znacznik -B według wzory poniżej.

Przykład nazwy pliku potwierdzenia przelewu:  53168-B.pdf

 • KROK 5 – prześlij wniosek i potwierdzenie płatności

Przygotuj zeskanowany wniosek o przedłużenie licencji oraz potwierdzenie przelewu.

W przeglądarce internetowej uruchamiamy stronę:  licencje.kksarsenal.pl

Nie jest wymagane żadne logowanie, zakładanie konta ani podawanie haseł !

Wciskamy przycisk [ Utwórz nowe zgłoszenie ]

Uzupełniamy dane:

 1. Imię
 2. Nazwisko
 3. adres e-mail
 4. Numer licencji ( tylko cyfry po znalu L-53168/00/0000 / podajemy tylko 53168 )
 5. Wniosek – podłącz plik zeskanowany, format PDF, nazwa pliku powinna zawierać numer licencji oraz znacznik –W / przykładowo: 5368-W.pdf
 6. Potwierdzenie płatności ( kwota łączna 360zł ) – podłącz plik potwierdzenia w formacie PDF, nazwa pliku powinna zawierać numer licencji oraz znacznik –B – przykładowo: 5368‑B.pdf przesłanie potwierdzenia ma za zadanie przyspieszyć proces decyzyjny.
 7. Przed wciśnięciem przycisku [ Utwórz zgłoszenie ] przepisz kod obrazka – zabezpieczeni przed wysyłaniem przez roboty.

Poprawne przesłanie dokumentów zostanie potwierdzone komunikatem:

 

Jeśli twój wniosek zostanie pozytywnie  rozpatrzony, otrzymasz wiadomość e-mail o zatwierdzeniu wniosku.

Jeżeli jednak zajdzie konieczność uzupełnienia dokumentacji lub wymagane będą dodatkowe wyjaśnienia, zostaniesz powiadomiony w korespondencji e-mail, postępuj zgodnie z informacją zawartą w korespondencji.

 

UWAGA !

system nie wymaga żadnego logowania ani podawania haseł !!.

Stosowanie się do powyższych wytycznych, pozwoli w sprawny sposób obsłużyć proces przedłużenia licencji.

Jeśli macie jakiekolwiek pytania proszę o kontakt e-mail: licencje2020@kksarsenal.pl

 

Instrukcja w formacie PDF do pobrania – POBIERZ