Kalendarz zawodów 2018

 

Lp. Data Tryb Nazwa zawodów Rodzaj Rezultaty
1. 07-01-2018 Dzienne I Turniej Zimowy P K S  
2. 20-01-2018
Nocne Nocne Zawody Strzeleckie P K S  
3. 17-02-2018 Dzienne II Turniej Zimowy P K S  
4. 04-03-2018 Dzienne Powitanie Wiosny P K S  
4a 24-03-2018 Dzienne Otwarty Turniej Strzelecki P K S  
5. 22-04-2018 Dzienne Puchar Wiosny P K S  
6. 27-05-2018 Dzienne Mistrzostwa KKS Arsenał P K S
7. 24-06-2018 Dzienne Memoriał Bogusława Badziocha P K S
8. 15-07-2018 Dzienne I Turniej Wakacyjny P K S
9. 26-08-2018 Dzienne II Turniej Wakacyjny P K S
10. 09-09-2018 Dzienne Mistrzostwa  KKS Arsenał P K S
11. 07-10-2018 Dzienne Puchar Prezesa KKS Arsenał P K S
12. 04-11-2018 Dzienne Puchar Jesieni P K S
13. 24-11-2018
Nocne Nocne Zawody Strzeleckie P K S
14. 16-12-2018 Dzienne Zawody Mikołajkowe P K S