Walne Zgromadzenie – Lista Delegatów

Lista na delegatów na Walne Zgromadzenie Członków Krakowskiego Klubu Sportowego Arsenał w dniu 19 września 2020 roku

 1. DOBOSZ Jacek
 2. DULAK Paweł
 3. FRYCZ Maciej
 4. GAJEWSKI Maciej
 5. GARBIEŃ Michał
 6. GRUDNIK Bogusław
 7. GRZYWNA Joanna
 8. KAŁAHURSKI Marcin
 9. KIJAK Andrzej
 10. KMIECIK Tomasz
 11. KORTAS Łukasz
 12. KOSIŃSKI Tomasz
 13. KUKUŁKA Krzysztof
 14. KUMELA Paweł
 15. ŁUCZAKBartosz
 16. MIKOŁAJCZYK Jerzy (I)
 17. MIKOŁAJCZYK Jerzy (II)
 18. MIKOŁAJCZYK Magdalena
 19. NOWAK Marcin (I)
 20. NOWAK Marcin (II)
 21. PAWEL Piotr
 22. OLECH Marcin
 23. PRUSAK Tomasz
 24. SKOWRON Krzysztof
 25. SOBKOWICZ Paweł
 26. SOLARZ Marcin
 27. SOSIN Tomasz
 28. SZYMAŃSKI Jakub
 29. TRZASKA Marcin
 30. WÓJCIK Józef
 31. WÓJCIK Stanisława
 32. ZARZYCZNY Bartosz
 33. ZIĘBA Paweł
 34. ZBOROWSKI Marek

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad,
 2. Sprawdzenie listy obecności,
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia,
 4. Wybór komisji skrutacyjnej
 5. Sprawozdanie Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
 6. Dyskusja,
 7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Klubu za lata 2015 –2020,8.
 8. Przerwa
 9. Dyskusja,
 10. Głosowanie na przekształceniem Klubu ze stowarzyszenia zwykłego w Stowarzyszenie podlegające rejestracji w KRSi przyjęcie nowego statutu,
 11. Wybór nowych władz: Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 12. Wolne wnioski
 13. Zakończenie Wlanego Zgromadzenia.

  Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu19 września 2020 od g. 16.00 w WITKOWA CHATA na terenie kompleksu HOTEL „Witek” 32-085 Modlniczka, ul.Handlowców 14