Rezultaty On-Line Małopolska Liga Śrutowa – runda VI

Rezultaty On Line dla poszczególnych konkurencji:

  1. TRAP 25
  2. D-Trap
  3. Skeet
  4. Strzelba STANDARD
  5. Strzelba OPEN
  6. 50m Karabin dowolny
  7. 50m Snajper .22LR
  8. 50m Karabin SemiAuto .22LR

Wstępne prezentowany powyżej rezultaty dostępne są tylko i wyłącznie w dniu zawodów do g. 18:00.