Ograniczenia w pracy KWP WPA Kraków

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że dzisiaj na stronie internetowej Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie został zamieszczony komunikat o następującej treści:

KOMUNIKAT

WYDZIAŁU POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

Mając na uwadze wprowadzony stan epidemiczny, w trosce o bezpieczeństwo zarówno Państwa jak również policjantów i pracowników Policji informuję, iż

wstrzymano do odwołania osobiste przyjmowanie interesantów  WPA KWP w Krakowie

Korespondencję (wnioski, pisma oraz inną dokumentację dot.np.  rejestracji bądź wyrejestrowania broni

należy kierować  za pośrednictwem operatora pocztowego  lub platformy komunikacji elektronicznej ePuap.

W sprawach nagłych niecierpiących zwłoki kontakt bezpośredni będzie możliwy jedynie po uprzednim ustaleniu telefonicznym formy i sposobu załatwienia sprawy.

Poniżej link:

http://malopolska.policja.gov.pl/pl/content/komenda-wojewodzka-policji-w-krakowie-pozwolenia-na-bron-wpis-na-liste-kwalifikowanych

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę o poinformowanie wszystkich zainteresowanych o zaistniałej sytuacji.

Z poważaniem

nadkom. Wojciech Lis

Kierownik Sekcji ds. Pozwoleń na Broń

Wydziału Postępowań Administracyjnych

Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie