Czy Wiesz Że ?

Czy wiesz że ….?

Jeśli w czasie konkurencji 10m 50m lub 300m. lub postawie, zawodnik odda więcej strzałów niż przewiduje program strzelania, każdy strzał dodatkowy musi być anulowany w ostatniej tarczy ocenianej.

Jeśli strzałów nie można zidentyfikować , anuluje się strzały o najwyższej wartości z ostatniej tarczy ocenianej.

Ponadto zawodnik musi zostać ukarany odjęciem 2 punktów, od strzałów najniższej wartości w pierwszej serii, za każdy strzał nadliczbowy.

6.11.5 Ogólne przepisy techniczne I.S.S.F.

Jeśli zawodnik odda strzał próbny do tarczy ocenianej innego zawodnika, musi zostać ukarany podjęciem 2 punktów od swojej pierwszej serii.

6.11.6.3 Ogólne przepisy techniczne I.S.S.F.

Karabin i pistolet 50m.

Jeśli zawodnik odda do jednej ze swoich tarcz ocenianych więcej strzałów niż przewiduje program strzelania konkurencji, nie może być ukarany za pierwsze 2 takie przypadki.

4.3 a Aneks -Przepisy oceny tarcz papierowych I.S.S.F.

Po trzecim i następnych niewłaściwie ulokowanych strzałach zawodnik musi zostać ukarany odjęciem 2 punktów od każdego z tych strzałów.

4.3 b. Aneks – Przepisy oceny tarcz papierowych I.S.S.F.

Odjęcie tych 2 punktów musi nastąpić od wartości serii, w której takie zdarzenie miało miejsce. Musi także oddać odpowiednio mniejszą liczbę strzałów do pozostałych tarcz, tak aby liczba strzałów oddanych w konkurencji odpowiadała liczbie strzałów przewidzianych programem konkurencji.

4.3 c Aneks -Ocena tarcz papierowych I.S.S.F.

Pistolet 25m

Jeśli zawodnik odda więcej strzałów próbnych, niż przewiduje Tabela Konkurencji Pistoletowych (przepis 8.11) lub zezwolenie Sędziego Stanowiskowego lub członka Jury, musi być ukarany odjęciem 2 punktów od wyniku pierwszej serii ocenianej za każdy taki strzał. Kara ta jest dodatkową do kary odjęcia 2 punktów, która może być orzeczenia, gdy zawodnik załadował więcej naboi niż dozwolone.

8.8.2.2 Przepisy dla strzelań pistoletowych I.S.S.F.

Jeśli zawodnik odda więcej strzałów ocenianych, niż przewiduje Tabela Konkurencji Pistoletowych ( 8.11) lub więcej niż jeden strzał podczas jednego ukazania się tarczy w strzelaniach szybkich, trafienie (trafienia)o najwyższej wartości w tej tarczy musi być pominięte podczas obliczania wyniku tej tarczy.

8.8.21 Przepisy dla strzelań pistoletowych I.S.S.F.

Od wyniku tej serii muszą być podjęte 2 punkty za każdy dodatkowy strzał w niej oddany.

8.8.2.1a Przepisy dla strzelań pistoletowych I.S.S.F.

Jest to kara dodatkowa do kary odjęcia 2 punktów za załadowanie więcej naboi niż dozwolone.

8.8.2.1b Przepisy dla strzelań pistoletowych I.S.S.F.

Dziękujemy Wam za wszystkie komentarze i sugestie, które się pojawiają, Bardzo liczymy na waszą aktywność, jak podoba Ci się ta seria Czy Wiesz Że ? , może podziel się na innych grupach, udostępnij.