Zarządzenie Wojewody Małopolskiego

Pismo przewodnie:

http://kksarsenal.pl/wp-content/uploads/2020/03/20200313_wojtowie_burmistrzowie_prezydenci_miast.pdf

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 11marca 2020 w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa małopolskiego

http://kksarsenal.pl/wp-content/uploads/2020/03/20200313_zarzadzenie_Wojewody_Malopolskiego_w_sprawie_zawieszenia_imprez.pdf

Uzasadnienie

http://kksarsenal.pl/wp-content/uploads/2020/03/20200313_uzasadnienie.pdf