Zaproszenie na zawody 16-17 XI 2019 – Otwarty Turniej Strzelecki

Szczegółowe informacje – koniecznie się zapoznaj !
Zawody tradycyjnie już, rozgrywane będą w dwóch lokalizacjach:
 
 1. Strzelnica Sportowa – Myślenice ul. Zdrojowa 9
 2. Strzelnica LOK Bochnia – Bochnia ul. Strzelecka
 

Na ternie Strzelnicy Sportowej w Myślenicach zawody zaczynamy już w Sobotę 16.11.2019 część popołudniowa od g. 17:00 do 20:00, Niedziela 17.11.2019 – 9:00 – 18:00

Na ternie Strzelnicy w Bochnia zawody rozgrywane są w SOBOTĘ 16.11.2019 od g.10.00  do 15:00


Rozgrywane konkurencje:


MYŚLENICE

16.11.2019 – (sobota) od g. 17.00 – 20.00

 1. Psp20d Pistolet Sportowy, 20 strzałów cz. dokładna
 2. Pcz20d Pistolet Centralny Zapłon, 20 strzałów cz. dokładna
 3. Kdw20L Karabin dowolny, 20 strzałów, postawa leżąc
 4. Pbo1min Pistolet bojowy 1 minuta,20 strzałów
 5. Pbo15sMAD Pistolet bojowy 15s MAD
 

17.11.2019 – (niedziela) od g. 9.00 – 18.00

 1. Psp20d Pistolet Sportowy, 20 strzałów cz. dokładna
 2. Pcz20d Pistolet Centralny Zapłon, 20 strzałów cz. dokładna
 3. Kdw20L Karabin dowolny, 20 strzałów, postawa leżąc
 4. Pbo1min Pistolet bojowy 1 minuta,20 strzałów
 5. Pbo15sMAD Pistolet bojowy 15s MAD
 6. Ppn20 Pistolet pneumatyczny 20 strzałów
 7. Kpn20 Karabin pneumatyczny 20 strzałów
 

Konkurencje dla grupy powszechnej bez licencji zawodniczej PZSS w tym zawodnicy klubów nie posiadający PATENTU/LICENCJI PZSS, rozgrywane na ternie Myślenice od g.9.00


17.11.2019 (niedziela) od g. 9.00

 1. Karabin pneumatyczny 20 strzałów – młodzik do 15 roku
 2. Karabin pneumatyczny 20 strzałów – junior do 15 roku
 3. Pistolet pneumatyczny 20 strzałów – młodzik do 15-20 roku
 4. Karabin pneumatyczny 20 strzałów – junior do 15-20 roku
 5. Karabin pneumatyczny OPEN
 6. Pistolet pneumatyczny OPENKonkurencje w ramach zawodów dziennych rozgrywane na ternie Bochnia :

16.10.2019 ( SOBOTA ) od g.10.00

 1. Pd20op Pistolet dynamiczny OPEN, 15-20 strzałów
 2. Pd20st Pistolet dynamiczny Standard,15-20 strzałów
 3. PdSpeed Pistolet dynamiczny SPEED
 4. P25Ze Pistolet 25m ZEBRA
 5. P25CzK Pistolet 25m Czarny Koń
 6. K100op Karabin taktyczny 100m, 10 strzałów – OPEN
 7. K100st Karabin taktyczny 100m, 10 strzałów – Standard
 8. K100sn Karabin snajperski 100m 10 strzałów
 9. KdOp Karabin dynamiczny OPEN, 30 strzałów
 10. KdSt Karabin dynamiczny Standard, 30 strzałów
 11. SdOp Strzelba dynamiczna OPEN 15 – 20 strzałów
 12. SdSt Strzelba dynamiczna Standard 15 – 20 strzałów
 

Zgłoszenia tylko w formie elektronicznej przyjmowane są do 15-11-2019 do g. 20:00, tylko i wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji https://zawodnik.rezultaty24.pl lub formularza XLS dostępny na stronie https://kksarsenal.pl/, uzupełniony formularz należy przesłać na adres e mail: zawody@kksarsenal.pl
 
 
Skrócona instrukcja do systemu rezultaty24.pl
 
 
W dniu zawodów od 10:00 do 12.00 będzie możliwość wykupienia dodatkowych startów, jednak pierwszeństwo w startach będą miały osoby, które dokonały zgłoszenia i wniosły opłaty startowe w formie elektronicznej.


Dostępność miejsc rezerwowanych na terenie Strzelnica Myślenice jest systematycznie aktualizowana na stronie https://kksarsenal.pl/
 

Opłata
 • wpisowe na zawody 20zł
 • opłata startowa 30zł / za każą konkurencje
 • konkurencje pneumatyczne dla grupy wiekowej Młodzików i Juniorów (bez licencji PZSS) – jest zwolniona z opłaty startowej
 

Opłaty proszę wnosić na konto KKS Arsenał według podanego poniżej przykładu:

Tytuł Płatności przelewu proszę opisać:
Zawody 2019-11-16 – ( tu podać nr licencji )
(przykład: Zawody 2019-11-16 – 53168 )

KKS Arsenał
Na rachunek bankowy: 61 1050 1445 1000 0023 6454 0787