Zaproszenie na zawody 12-X-2019 – sobota

Zawody Strzeleckie – Otwarty Turniej Strzelecki – KKS Arsenał, tym razem na zaproszenie Strzelnica Miejska Jędrzejów zorganizowaliśmy zawody na Strzelnica Miejska w Jędrzejowie przy ul Torowa.

Z uwagi na ograniczoną ilość stanowisk obowiązują zapisy na określoną zmianę.

Konkurencje:

Psp20 – Pistolet sportowy 20 strzałów
Pcz20 – Pistolet centralnego zapłonu 20 strzałów
Pbo1m – Pistolet bojowy 1min – 20 strzałów
Pbo15s – Pistolet bojowy 15s – ilość strzałów dowolna
Kdw20L – Karabin dowolny 20 strzałów postawa leżąc

Pdy10op – Pistolet dynamiczny 10 celów – Open
K50 – Karabin taktyczny centralnego zapłonu 50m stojąc -OPEN
StSt – Strzelba dynamiczna Standard 10 celów
StOp – Strzelba dynamiczna Open 10 celów

Zgłoszenie na zawody należy dokonać za pośrednictwem formularza, proszę nie dokonywać modyfikacji kolumn, budowy formularza.

Pobierz formularza:

http://kksarsenal.pl/wp-content/uploads/2019/10/zgloszenie_na_zawody_2019_10_12.xlsx

Wypełniony formularz proszę przesłać zwrotnie, na adres zawody@kksarsenal.pl

Podstawowe dane jakie należy podać w formularzu to:
(wymóg bezwzględny, dopuszczeniu do udziału w zawodach)

– Nazwisko
– Imię
– Nr Licencji zawodniczej (podajemy tylko sam numer bez /xx/2019), osoby które posiadają tylko Patent podajemy numer patentu z decyzji
– Nr Pozwolenia – proszę o wypełnienie tego pola dokładnie.

Przypominamy, iż nr. decyzji to nie jest nr książeczki ! jeśli ktoś posiada decyzję do celów sportowych i kolekcjonerskich, podaje tylko i wyłącznie nr decyzji sportowej. Nr decyzji najczęściej zaczyna się ALZ i znajduje się w książeczce przy każdej jednostce broni.

Osoby, które nie posiadają pozwolenia na broń, będą korzystać z broni klubowej, w tej kolumnie podają dokładny adres zamieszkania.

– Klub – Nazwa skrócona klubu
– Wybrane konkurencje proszę o zaznaczenie znakiem X

Do udziału w zawodach wymagamy co najmniej posiadanie PATENT-u Strzeleckiego.

Dokonywanie płatności.
Potwierdzenie płatności proszę przesłać na e-mail: zawody@kksarsenal.pl

Systematycznie na stronie klubowej kksarsenal.pl będzie ukazywać się informacja o ilości wolnych stanowisk w danej zmianie. Dołożymy wszelkich starań by informacja ta była aktualizowana na bieżąco.

W przypadku braku dokonania płatności w ciągu 24 godzin rezerwacja zostanie anulowana, a miejsce zostanie przypisane kolejnej osobie.

Zawodnicy, którzy chcą dokonać płatności w dniu zawodów proszeni są o podanie takiej informacji w korespondencji, przy przesyłaniu zgłoszenia.

Tytuł Płatności przelewu proszę opisać:
Zawody 2019-10-12 – ( tu podać nr licencji )
(przykład: Zawody 2019-10-12 – 53168 )

Na rachunek bankowy: 61 1050 1445 1000 0023 6454 0787

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – Pobierz
http://kksarsenal.pl/wp-content/uploads/2019/10/zgloszenie_na_zawody_2019_10_12.xlsx

Regulaminy poszczególnych konkurencji dostępne będą na stronie kksarsenal.pl

W razie wątpliwości proszę o kontakt e-mail: zawody@kksarsenal.pl