Rezerwacje – info

Został przygotowane oddzielne menu z bieżącą informacja o stanie rezerwacji stanowisk na strzelnicy w Myślenicach

Informacja ta dotyczy konkurencji:

  • 50m Karabin dowolny – 20 strzałów – postawa leżąc
  • 25m Pistolet sportowy bocznego zapłonu cz. dokładna
  • 25m Pistolet centralnego zapłonu cz. dokładna

Pozostałe konkurencje na terenie strzelnicy w Myślenicach nie jest objęta rezerwacją stanowisk – obowiązuje kolejność zapisu.