Zawody 2019-08-18 – Zapisy

Przed zgłoszeniem się na zawody proszę o zapoznanie się z poniższą instrukcją.

 

Zawody klubowe KKS Arsenał – II Turniej wakacyjny 2019, odbędzie się w dwóch lokalizacjach.

 

Na terenie Strzelnicy Sportowej w Myślenicach, ul. Zdrojowa 9

Z uwagi na ograniczoną ilość stanowisk a strzelnicy w Myślenicach obowiązują zapisy na określoną zmianę.

Konkurencje:

Kulowe:

 1. Psp20 – Pistolet sportowy 20 strzałów
 2. Pcz20 – Pistolet centralnego zapłonu 20 strzałów
 3. Pdw20 – Pistolet dowolny 20 strzałów
 4. Pbo1m – Pistolet bojowy 1min – 20 strzałów
 5. Pbo15s – Pistolet bojowy 15s – ilość strzałów dowolna
 6. Kdw20L – Karabin dowolny 20 strzałów postawa leżąc

 

Pneumatyczne:

 1. Ppn20 – Pistolet pneumatyczny 20 strzałów
 2. Kpn20s – Karabin pneumatyczny 20 strzałów postawa stojąc

 

Konkurencje specjalne dla amatorów bez licencji zawodniczej,

(klasyfikacja powyżej 5 zawodników):

 1. Kpn20-Młodzik – karabin pneumatyczny 20 strzałów postawa siedząc do 15-go roku życia
 2. Kpn20-Junior – karabin pneumatyczny 20 strzałów postawa stojąc od 15-go do 20-go roku życia
 3. Kpn20-Open – karabin pneumatyczny 20 strzałów OPEN
 4. Ppn20-Open – karabin pneumatyczny 20 strzałów OPEN

 

 

Na terenie Strzelnicy MCS, w Bochni ul. Strzelecka

 1. Pdy20op – Pistolet dynamiczny 20 strzałów Open
 2. Pdy20st – Pistolet dynamiczny 20 strzałów Standard
 3. K100st – Karabin taktyczny centralnego zapłony – Standard
 4. K100op – Karabin taktyczny centralnego zapłony – Open
 5. K100sn – Karabin snajperski centralnego zapłony 100m
 6. K100be – Karabin snajperski benchrest 100m -OPEN
 7. KdSt – Karabin dynamiczny centralnego zapłonu Standard
 8. KdOp – Karabin dynamiczny Open (w tym boczny zapłon)
 9. StSt – Strzelba dynamiczna Standard
 10. StOp – Strzelba dynamiczna Open

 

Zgłoszenie na zawody należy dokonać za pośrednictwem formularza, proszę nie dokonywać modyfikacji kolumn, budowy formularza.

Wypełniony formularz proszę przesłać zwrotnie, na adres zawody@kksarsenal.pl

 

 

Podstawowe dane jakie należy podać w formularzu to:

(wymóg bezwzględny, dopuszczeniu do udziału w zawodach)

 

 1. Nazwisko
 2. Imię
 3. Nr Licencji zawodniczej (podajemy tylko sam numer bez /xx/2019), osoby które posiadają tylko Patent podajemy numer patentu z decyzji
 4. Nr Pozwolenia – proszę o wypełnienie tego pola dokładnie. Przypominamy, iż nr. decyzji to nie jest nr książeczki ! jeśli ktoś posiada decyzję do celów sportowych i kolekcjonerskich, podaje tylko i wyłącznie nr decyzji sportowej. Nr decyzji najczęściej zaczyna się ALZ i znajduje się w książeczce przy każdej jednostce broni.

Osoby, które nie posiadają pozwolenia na broń, będą korzystać z broni klubowej, w tej kolumnie podają dokładny adres zamieszkania.

 1. Klub – Nazwa skrócona klubu
 2. Wybrane konkurencje proszę o zaznaczenie znakiem X

 

 

Dokonywanie płatności.

 1. Z uwagi na brak automatycznego systemu do rejestracji, rezerwacje stanowisk na strzelnicy w Myślenicach, przesłany formularz zgłoszeniowy będzie obsługiwany w kolejności wpływających zgłoszeń.

 

Systematycznie na stronie klubowej będzie ukazywać się informacja o ilości wolnych stanowisk w danej zmianie. Dołożymy wszelkich starań by informacja ta była aktualizowana na bieżąco.

W celu uniknięcia zwrotów gotówki, proponujemy przysłanie zgłoszenia, zwrotnie zostanie wysłane potwierdzone przyjęcie zgłoszenia na oczekiwane zmiany / konkurencje – do opłacenia. Prośba o podanie nr tel. w korespondencji, pozwoli ew. to szybciej ustalić zmianę.

W przypadku braku dokonania płatności w ciągu 24 godzin rezerwacja zostanie anulowana, a miejsce zostanie przypisane kolejnej osobie.

 

 1. Zawodnicy startujący tylko na terenie strzelnicy w Bochni w zawodach karabinowych 100m oraz konkurencjach dynamicznych, mogą bezpośrednio po przysłaniu zgłoszenia dokonać płatności na konto klubu.

Przelew zwykły należy dokonać w kwocie na zasadach dotychczasowych to jest:

20zł wpisowe na zawody + (30zł x ilość startów w konkurencjach)

Decyzją Zarządu KKS Arsenał młodzież startująca w konkurencjach pneumatycznych w grupie wiekowej Junior i Młodzik zwolniona jest z opłaty startowej. Jedyny koszt to opłata 20zł wpisowe na zawody.

 

Tytuł Płatności przelewu proszę opisać:

Zawody 2019-08-18 – ( tu podać nr licencji ) (przykład:  Zawody 2019-08-19 – 53168 )

Na rachunek bankowy:  61 1050 1445 1000 0023 6454 0787

Potwierdzenie przelewu proszę dołączyć do zgłoszenia

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – Pobierz

Regulaminy poszczególnych konkurencji dostępne są:

https://kksarsenal.pl/regulaminy-zawodow-konkurencji/

 

W razie wątpliwości proszę o kontakt e-mail: zawody@kksarsenal.pl