Miesiąc: Październik 2018

Patent Strzelecki – instrukcja aktualizacja

Aktualna instrukcja do zapisania się na egzamin na PATENT STRZELECKI z wykorzystaniem systemu informatycznego portal.pzss.org.pl znajduje się w menu głównym strony klubu – Patent Strzelecki   Dokumentacja v.0.2 uzupełniona o wpis doprecyzowujący lekarza medycyny sportowej   „……. Wniosek o nadanie patentu strzeleckiego – w formie wydruku należy przedłożyć do podpisu kierownikowi klubu celem potwierdzenia członkostwa

Egzamin – PATENT STRZELECKI

W dniu 6-listopad-2018 na terenie strzelnicy Pasternik odbędzie się egzamin na Patent Strzelecki.   Chcą przystąpić w dniu 6-11-2018 do egzaminu na patent muszą wykonać przed egzaminem poniższe czynności: wypełnić i wydrukować z portalu PZSS wniosek o patent, dokonać rejestracji na egzamin za pośrednictwem systemu informatycznego portal.pzss.org.pl dokonać opłaty za egzamin wyłącznie przez portal PZSS,